Rozvrh

Pomocou tejto praktickej šablóny môžete udržiavať svoj týždenný rozvrh aktuálny. Zadajte začiatok a časový interval pre rozvrh a automaticky sa vytvoria časové úseky. V rozvrhu môžete používať farebné rozlíšenie a dokonca aj rezervovať čas na štúdium.

Excel

Rozvrh

Ďalšie šablóny podobné tejto

Týždenný zoznam úloh Excel
Časový plán priradených úloh Excel
Rozvrh (podľa predmetu) PowerPoint
Rozvrh (podľa času) PowerPoint

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom