Sledovanie predaja lístkov

Pomocou tejto šablóny môžete sledovať predaj lístkov na vaše podujatie. Môžete sledovať počet predaných lístkov až v troch cenových úrovniach a vypočítať celkové príjmy z predaja.

Excel

Sledovanie predaja lístkov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Plánovač nápadov Excel
Plánovač nápadov (úlohy) Excel
Denník jázd Excel
Evidencia klubových poplatkov Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom