Sledovanie výsledkov a študijného priemeru

Pomocou tejto užitočnej šablóny si sledujte známky a študijný priemer. Zadajte svoje výsledky do tabuľky sledovania a Excel na základe zvolených nastavení vypočíta, akos a vám darilo.

Excel

Sledovanie výsledkov a študijného priemeru

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom