Snímka s grafickým prvkom SmartArt – proces kruhovej šípky (modro-zelený na čiernom podklade), širokouhlý formát

Táto šablóna s grafickým prvkom SmartArt znázorňuje proces pomocou šípok kruhového tvaru, ktoré prechádzajú z jedného kroku na druhý a zvýrazňujú textové popisy. (Širokouhlá šablóna vo formáte 16:9)

PowerPoint

Snímka s grafickým prvkom SmartArt – proces kruhovej šípky (modro-zelený na čiernom podklade), širokouhlý formát

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom