Snímka s grafickým prvkom SmartArt – proces od náhodných vstupov k výsledku (zelený na čiernom podklade), širokouhlý formát

Pomocou tejto šablóny s grafickým prvkom SmartArt znázornite vývoj procesu – od fázy diskusie po výsledok s priradenými úlohami. (Širokouhlá šablóna vo formáte 16:9)

PowerPoint

Snímka s grafickým prvkom SmartArt – proces od náhodných vstupov k výsledku (zelený na čiernom podklade), širokouhlý formát

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom