Snímka s grafickým prvkom SmartArt – zostupný blokový zoznam (viacfarebný na sivom podklade), širokouhlý formát

Táto šablóna s grafickým prvkom SmartArt zobrazuje farebný pruh pre každý krok procesu, ktorý chcete popísať. Úlohy v rámci jednotlivých krokov sú zobrazené zvislo v príslušnom pruhu. (Širokouhlá šablóna vo formáte 16:9)

PowerPoint

Snímka s grafickým prvkom SmartArt – zostupný blokový zoznam (viacfarebný na sivom podklade), širokouhlý formát

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom