Stav projektu (červená)

Táto šablóna na vytvorenie správy o stave projektu sa používa v každej etape projektu na priebežné informovanie kľúčových účastníkov projektu. Môžete pomocou nej určiť oblasti, v ktorých sa darí, ako aj oblasti, ktoré je potrebné starostlivo monitorovať. Zachovajte jednotný vzhľad dokumentov a využite aj ďalšie šablóny zo skupiny červeno-čiernych návrhov alebo použite motívy na zmenu farieb a na prispôsobenie potrebám vašej spoločnosti vložte logo. Jednoducho čitateľný a prehľadný formát.

Word

Stav projektu (červená)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom