Výkaz o zisku a strate

Pomocou tejto šablóny vytvoríte kompletný výkaz o zisku a strate spoločnosti. Automaticky vypočítava percentá zmeny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a rozpočtom. Podmienené formátovanie poskytuje vizuálne pomôcky v oblastiach záujmu.

Excel

Výkaz o zisku a strate

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom