Výkaz peňažných tokov

Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete vytvoriť analýzu alebo prezentáciu peňažného toku podniku za predchádzajúcich 12 mesiacov. Vďaka krivkám, podmienenému formátovaniu a elegantnému dizajnu bude nielen užitočná, ale bude aj dobre vyzerať.

Excel

Výkaz peňažných tokov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom