Výkaz ziskov a strát

Vďaka dvanásťmesačnému excelovému tabuľkovému hárku ziskov a strát si zachovajte prehľad o príjmoch a výdavkoch spoločnosti. Zahŕňa i odkazy a pokyny na prípravu.

Excel

Výkaz ziskov a strát

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom