Základná časová os s grafickými prvkami SmartArt (bielymi na tmavosivom pozadí), širokouhlá šablóna

Sledujte kľúčové dátumy a priradené úlohy na tejto vodorovnej časovej osi. Smerová šípka s kruhmi s postupne sa meniacou farbou znázorňuje vývoj. (širokouhlá šablóna vo formáte 16:9)

PowerPoint

Základná časová os s grafickými prvkami SmartArt (bielymi na tmavosivom pozadí), širokouhlá šablóna

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom