Základná faktúra s jednotkovou cenou

Túto jednoduchú šablónu faktúry si môžete prispôsobiť pre svoj podnik. Na základe množstva a jednotkovej ceny automaticky vypočíta súčty riadkov aj celkový súčet.

Excel

Základná faktúra s jednotkovou cenou

Ďalšie šablóny podobné tejto

Faktúra za služby Excel
Základná faktúra Excel
Obchodná faktúra Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom