Zisky a straty

Sledujte príjmy a výdavky spoločnosti pomocou tejto 12-mesačnej šablóny výkazu ziskov a strát. V čiarovom grafe môžete porovnať výdavky s hrubým ziskom.

Excel

Zisky a straty

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom