Znázornenie procesov pomocou grafických prvkov SmartArt s lúčovým zoznamom obrázkov (širokouhlá šablóna)

Znázornite procesy v powerpointovej prezentácii pomocou diagramu s grafickými prvkami SmartArt, ktorý obsahuje prepojený rad obrázkov znázorňujúcich jednotlivé etapy procesu. Obrázky a popisy môžete jednoducho prispôsobiť. Snímka sa potom dá použiť samostatne, prípadne ju možno skopírovať do inej prezentácie.

PowerPoint

Znázornenie procesov pomocou grafických prvkov SmartArt s lúčovým zoznamom obrázkov (širokouhlá šablóna)

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom