Analýza konkurencieschopnosti pomocou metódy SWOT

Porovnajte svoju spoločnosť s konkurenciou pomocou metódy SWOT (analýza silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb). Táto šablóna hárka so zjednodušeným ovládaním hárka obsahuje miesto na porovnanie vašej spoločnosti s troma konkurentmi.

Excel

Analýza konkurencieschopnosti pomocou metódy SWOT

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom