Prejsť na hlavný obsah
Office
Získajte nové zručnosti so šablónami balíka Office. Preskúmajte ich teraz

Analýza konkurencieschopnosti pomocou metódy SWOT

Porovnajte svoju spoločnosť s konkurenciou pomocou metódy SWOT (analýza silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb). Táto šablóna hárka so zjednodušeným ovládaním hárka obsahuje miesto na porovnanie vašej spoločnosti s troma konkurentmi.

Excel

Analýza konkurencieschopnosti pomocou metódy SWOT

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať