Analýza peňažných tokov

Táto excelová šablóna umožňuje analyzovať peňažné toky pomocou funkcií časovej inteligencie.

Excel

Analýza peňažných tokov

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom