Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu

Táto profesionálne navrhnutá šablóna obsahuje okrúhly obrázok, ktorý sa pomocou špirálovitého pohybu zjaví na obrazovke, zmenší a presunie sa. Popis sa zobrazuje napravo od obrázka.

PowerPoint

Animovaný obrázok zobrazujúci sa na obrazovke po vykonaní krúživého pohybu a zmenšujúci sa po zobrazení nadpisu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom