Brainstormingová spolupráca

Pomocou tejto šablóny môžete zorganizovať reláciu tímového brainstormingu. Šablóna má samostatný hárok pre každého člena tímu na uvedenie desiatich nápadov spolu s ich výhodami a nevýhodami. Všetky položky zoznamu sa zobrazujú v hárku súhrnu, kde môžu členovia tímu ohodnotiť všetky nápady stupnicou od 1 do 5.

Excel

Brainstormingová spolupráca

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať