Brainstormingová spolupráca

Pomocou tejto šablóny môžete zorganizovať reláciu tímového brainstormingu. Šablóna má samostatný hárok pre každého člena tímu na uvedenie desiatich nápadov spolu s ich výhodami a nevýhodami. Všetky položky zoznamu sa zobrazujú v hárku súhrnu, kde môžu členovia tímu ohodnotiť všetky nápady stupnicou od 1 do 5.

Excel

Brainstormingová spolupráca

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom