Bulletin (exekutívny návrh, 2 strany)

Oslovte ľudí pomocou tejto šablóny bulettinu so zjednodušeným ovládaním a s pruhovanou hlavičkou, dvomi stĺpcami na prvej strane, tromi stĺpcami na druhej strane, bočným panelom a tieňovaným poľom na citát. Bulletin možno zložiť a odoslať poštou. Vyhľadaním slovného spojenia Exekutívny návrh nájdete ďalšie vhodné šablóny.

Word

Bulletin (exekutívny návrh, 2 strany)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom