Ceduľa so zákazom používania mobilného telefónu (2 na stranu)

Vytvorte si pomocou tejto šablóny vlastnú ceduľu, ktorou obmedzíte použitie mobilného telefónu. Vytlačia sa dve cedule na stranu.

Word

Ceduľa so zákazom používania mobilného telefónu (2 na stranu)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom