Certifikát o absolvovaní kurzu

Udeľte tento certifikát študentom alebo zamestnancom po úspešnom absolvovaní kurzu. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Certifikát o absolvovaní kurzu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom