Denník študentských priepustiek

Učitelia môžu mať pomocou tejto šablóny na priepustky so zjednodušeným ovládaním neustály prehľad o študentoch, ktorí opustili triedu. Môžete zaznamenať meno študenta, destináciu, čas odchodu a čas návratu, používať rýchle filtre na filtrovanie študentov a destinácií.

Excel

Denník študentských priepustiek

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom