Denník výdavkov

Zapisujte si priebežne do denníka svoje obchodné alebo osobné výdavky, táto šablóna denníka výdavkov vám vypočíta ich medzisúčet. Ide o šablónu denníka výdavkov so zjednodušeným ovládaním. Pomocou tejto šablóny denníka výdavkov môžete podrobne uviesť dátum a typ výdavkov počas zaznamenávania súm jednotlivých nákupov, poznámok a medzisúčtov.

Excel

Denník výdavkov

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať