Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami

Vyplnením tohto dvojtýždenného časového výkazu môžu zamestnanci dokumentovať normálny pracovný čas a nadčasy, ale aj hodiny práceneschopnosti a dovolenky. Súčty sa vypočítajú automaticky.

Excel

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom