Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami

Vyplnením tohto dvojtýždenného časového výkazu môžu zamestnanci dokumentovať normálny pracovný čas a nadčasy, ale aj hodiny práceneschopnosti a dovolenky. Súčty sa vypočítajú automaticky.

Excel

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať