Dvojtýždenný časový výkaz

Táto šablóna dvojtýždenného časového výkazu so zjednodušeným ovládaním pre zamestnanca umožňuje sledovať odpracované hodiny, nadčasy, práceneschopnosť a dovolenku. Táto šablóna pre Excel vypočíta súčty.

Excel

Dvojtýždenný časový výkaz

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom