Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami (so vzorovými údajmi)

Vypĺňaním tejto šablóny časového výkazu v intervale dvoch týždňov môžu zamestnanci dokumentovať normálny pracovný čas a nadčasy, ale aj hodiny práceneschopnosti a dovolenky. Súčet sa vypočíta automaticky. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami (so vzorovými údajmi)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať