Evidenčný list krvného tlaku

Zaznamenávajte hodnoty krvného tlaku a tepu. Táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vygeneruje graf, čím poskytne vizuálne znázornenie údajov, takže budete môcť analyzovať záznamy v priebehu času.

Excel

Evidenčný list krvného tlaku

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať