Evidenčný list potenciálnych zákazníkov

Sledujte potenciálne predajné príležitostí pomocou tejto šablóny, ktorá predpovedá mesačné príjmov z predaja. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Evidenčný list potenciálnych zákazníkov

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať