Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

Evidujte dochádzku určitého študenta počas celého školského roku. Pomôže vám táto šablóna so zjednodušeným ovládaním, ktorá automaticky vypočíta celkovú prítomnosť, neskoré príchody, ospravedlnené aj neospravedlnené dni.

Excel

Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom