Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

Evidujte dochádzku určitého študenta počas celého školského roku. Pomôže vám táto šablóna so zjednodušeným ovládaním, ktorá automaticky vypočíta celkovú prítomnosť, neskoré príchody, ospravedlnené aj neospravedlnené dni.

Excel

Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať