Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

Evidujte dochádzku určitého študenta počas celého školského roku. Pomôže vám táto šablóna so zjednodušeným ovládaním, ktorá automaticky vypočíta celkovú prítomnosť, neskoré príchody, ospravedlnené aj neospravedlnené dni.

Excel

Evidencia dochádzky študenta (jednoduchá)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from