Fax (motív mediánu)

Táto šablóna hárka titulnej strany faxu so zjednodušeným ovládaním obsahuje čiernu hlavičku so slovom Fax napísaným bielym písmom. Súčasťou je aj rozbaľovací zoznam na výber naliehavosti a pole na vyžadovanú akciu. Vyhľadajte návrh Medián a nájdite ďalšie zodpovedajúce šablóny.

Word

Fax (motív mediánu)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať