Formálny zápis zo schôdze

Použite túto zápisnicu na zaznamenanie formálnych stretnutí podľa knihy Robert‘s Rules of Order. Zápisnica obsahuje zvolanie, prezenciu, schválenie zápisnice predchádzajúceho stretnutia, otvorené problémy, nové úlohy a odloženie spolu s menom sekretára odovzdávajúceho zápisnicu a menom schvaľovateľa. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

Formálny zápis zo schôdze

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať