Formát rukopisu príbehu

S touto šablónou so zjednodušeným ovládaním vytvorte rukopis príbehu. Šablóna používa štandardné formáty, ktoré sú schválené editormi. Šablóna obsahuje meno autora a kontaktné informácie, počet slov, názov, obsah príbehu a záhlavie s priezviskom autora, výňatok z názvu a číslo strany.

Word

Formát rukopisu príbehu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom