Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Formálny zápis zo schôdze

Použite túto zápisnicu na zaznamenanie formálnych stretnutí podľa knihy Robert‘s Rules of Order. Zápisnica obsahuje zvolanie, prezenciu, schválenie zápisnice predchádzajúceho stretnutia, otvorené problémy, nové úlohy a odloženie spolu s menom sekretára odovzdávajúceho zápisnicu a menom schvaľovateľa. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

Formálny zápis zo schôdze

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať