Graf pokroku pri dosahovaní dobrej kondície pre mužov (metrický)

Sledujte svoj pokrok pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním, na ktorej sa zobrazuje graf pri dosahovaní dobrej kondície pre mužov. Odmerajte si svoje miery a automaticky sa vám vypočítajú odhadované percentuálne hodnoty telesného tuku, BMI index a čistá svalová hmotnosť. Vizuálny graf so zobrazenou hmotnosťou, v ktorom sú tiež zahrnuté zmeny BMI indexu v priebehu času.

Excel

Graf pokroku pri dosahovaní dobrej kondície pre mužov (metrický)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom