Graf trendu výnosov

Táto šablóna so zjednodušením ovládania vám pomôže odhadnúť budúce výnosy vytvorením grafov s rôznymi trendovými spojnicami výnosov. Po zadaní údajov plánovaného predaja si môžete zobraziť samostatné grafy s lineárnou, mocninovou, exponenciálnou či inou trendovou spojnicou.

Excel

Graf trendu výnosov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom