Hlavná kniha s porovnaním rozpočtu

Pomocou tejto šablóny hlavnej knihy si môžete nastaviť výdavkové účty a zaznamenávať mesačné výdavky. Súčasťou je aj hárok na charitatívne a sponzorské výdavky. Mesačné náklady sú zhrnuté do sumárneho hárka a tiež vykazované v ročnom porovnaní aktuálnych a odhadovaných rozpočtových výdavkov.

Excel

Hlavná kniha s porovnaním rozpočtu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom