Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Identifikačný preukaz študenta

Pomocou tejto šablóny identifikačného preukazu študenta môžu školy vystavovať preukazy totožnosti študentov na dôkaz zápisu, pre prístup do knižnice alebo na exkurzie. Do tejto šablóny preukazu totožnosti študenta so zjednodušeným ovládaním môžete napísať údaje o škole a študentovi, vložiť fotografiu študenta a pridať kontaktné údaje pre prípad núdze.

Excel

Identifikačný preukaz študenta

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať