Informačná grafika s časovou osou

V tejto informačnej grafike s časovou osou môžete sledovať päť medzníkov produktu alebo vývoja projektu. Obsahuje hárok na zadanie údajov, podľa ktorého sa plán automaticky aktualizuje. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Informačná grafika s časovou osou

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom