Inventárny zoznam vybavenia

Sledujte fyzický a finančný stav vybavenia spoločnosti. Zaznamenajte čísla modelov a sériové čísla, informácie o nákupe a prevádzkové náklady a táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vypočíta odpisy.

Excel

Inventárny zoznam vybavenia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom