Kalendár

Tento moderný kalendár s formátom týždňa od pondelka do nedele sa dá jednoducho prispôsobiť každému mesiacu a každému roku. Pozrite si prispôsobenú kartu Kalendár na páse s nástrojmi, kde môžete jednoducho vykonávať zmeny. Táto šablóna obsahuje makrá, ktoré overila spoločnosť Microsoft. Všetky funkcie šablóny možno využívať až po kliknutím na položku Povoliť makrá na výzve, ktorá sa zobrazí počas sťahovania.

Word

Kalendár

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom