Klasifikačný hárok pre učiteľa (na základe percent)

Pomocou tohto klasifikačného hárka so zjednodušeným ovládaním založeného na percentách môžete sledovať hodnotenie študentov. Zaznamenajte každú priradenú úlohu, kvíz a test spolu s percentuálnym hodnotením. Po zadaní dosiahnutého skóre študenta sa automaticky vypočíta písmeno hodnotenia a priemerná hodnota triedy (GPA).

Excel

Klasifikačný hárok pre učiteľa (na základe percent)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať