Klasifikačný hárok pre učiteľa (na základe priemerov)

Zaznamenajte hodnotenie študentov pre jednotlivé priradené úlohy, kvízy a testy. Táto šablóna klasifikačného hárka so zjednodušeným ovládaním vypočíta priemerná percentuálna hodnota, písmeno hodnotenia a priemerná hodnota triedy (GPA). Výpočty vychádzajú z toho, že každá priradená úloha má vzhľadom na finálne hodnotenie rovnakú váhu, pokyny sú súčasťou.

Excel

Klasifikačný hárok pre učiteľa (na základe priemerov)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom