Kniha drobných výdavkov pre malé podniky

Zaznamenávajte si drobné hotovostné výdavky pomocou formulára so zjednodušeným ovládaním. Číselné stĺpce automaticky vykonávajú súčty a zahŕňajú stĺpce „prijal“, „schválil“, „dátum“ a ďalšie. Ďalšie zodpovedajúce šablóny nájdete vyhľadaním slovného spojenia „malý podnik“.

Excel

Kniha drobných výdavkov pre malé podniky

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom