Kontrolný zoznam domácich prác pre dieťa

Pomocou tejto bezplatnej šablóny kontrolného zoznamu môžete sledovať úlohy detí počas dňa alebo týždňa. Môžete, napríklad, naplánovať písanie domácich úloh počas jedného alebo viacerých večerov v týždni, priradiť domáce práce, zadať prácu v záhrade alebo naplánovať voľnočasové aktivity a krúžky. Za dobre vykonanú prácu môžete udeliť hviezdičky. Šablóna podporuje motívy, takže môžete jej vzhľad meniť pomocou možností motívov, farieb alebo písma v karte Rozloženie strany programu Word 2007.

Word

Kontrolný zoznam domácich prác pre dieťa

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from