Kontrolný zoznam obchodného plánovania

Táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vám umožňuje vypracovať formálny obchodný plán pomocou rámca analýzy SWOT (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby). Túto šablónu môžete použiť na vytvorenie kontrolného zoznamu kľúčových činností, ktoré jej potrebné vykonať pri vytváraní plánu.

Excel

Kontrolný zoznam obchodného plánovania

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom