Plánujte a sledujte svoje peniaze pomocou našich šablón osobných financií. STIAHNITE SI ŠABLÓNY.

Kontrolný zoznam pre podnikateľský plán so SWOT analýzou

V rámci prípravy formálneho podnikateľského plánu priraďte ku kľúčovým aktivitám, ktoré je potrebné vykonať, vlastníkov a dátumy dokončenia. Táto šablóna kontrolného zoznamu so zjednodušeným ovládaním zodpovedá rámcu SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby).

Excel

Kontrolný zoznam pre podnikateľský plán so SWOT analýzou

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať