Kontrolný zoznam pre podnikateľský plán so SWOT analýzou

V rámci prípravy formálneho podnikateľského plánu priraďte ku kľúčovým aktivitám, ktoré je potrebné vykonať, vlastníkov a dátumy dokončenia. Táto šablóna kontrolného zoznamu so zjednodušeným ovládaním zodpovedá rámcu SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby).

Excel

Kontrolný zoznam pre podnikateľský plán so SWOT analýzou

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom