List hromadnej korešpondencie (motív mediánu)

Šablóna listu hromadnej korešpondencie obsahuje záhlavie s názvom a adresou spoločnosti. Súčasťou je blok na adresu, polia na vloženie riadka s pozdravom a telo listu s odrážkami. Vyhľadajte návrh Medián a nájdite ďalšie zodpovedajúce šablóny. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

List hromadnej korešpondencie (motív mediánu)

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom