List profesorovi so žiadosťou o odporučenie na pracovnú pozíciu

Pomocou tejto šablóny listu so zjednodušeným ovládaním môžete požiadať svojho bývalého profesora o odporučenie na prijatie do zamestnania. List obsahuje kópie životopisu a výpisov študijných výsledkov, ako aj súhrn akademických a profesionálnych skúseností.

Word

List profesorovi so žiadosťou o odporučenie na pracovnú pozíciu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom