List so žiadosťou o informačný pohovor

Pomocou tejto šablóny sprievodného listu so zjednodušeným ovládaním môžete požiadať o informačný pohovor, na ktorom získate ďalšie informácie o rôznych typoch pracovných miest alebo odvetví.

Word

List so žiadosťou o informačný pohovor

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom