Môj rozpočet na štúdium

Prostredníctvom tejto praktickej excelovej šablóny rozpočtu sledujte svoje príjmy a výdavky, aby ste žili v rámci svojich možností. Šablóna je určená pre študentov, avšak dostatočne flexibilná a vhodná pre každého. Cieľom je pomôcť vysokoškolákom pri riadení mesačných a semestrálnych výdavkov za školné, knihy, poplatky a životné náklady. Celkové výdavky a príjmy sú zobrazené v grafe, čo umožňuje okamžitú vizuálnu analýzu.

Excel

Môj rozpočet na štúdium

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom